Konzorcia Kereskedelmi, Szolgáltató és Szoftverfejlesztő Kft.

minőség – és környezeti politika

A Konzorcia Kft. célja, hogy mind a piaci résztvevők, mind pedig alkalmazottai felé az informatikai iparágban kialakult legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő módon működjön.

Ennek záloga egy olyan integrált irányítási rendszer működtetése, amely könnyen átlátható, garantálja tevékenységeink reprodukálhatóságát, és ezen keresztül az általunk előállított termékek minőségét, végső soron pedig a hatékonyságot, ügyfeleink elégedettségét növeli.

Minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokon alapul, integrálja kollégáink multinacionális vállalatokban bevált módszereit.
Az integrált irányítási rendszert a vállalat vezetősége és munkatársaink folyamatosan működtetik és tökéletesítik, a piaci kihívásoknak megfelelően.

1. Tevékenységeink központjában a vevő áll, a megrendelői igények teljesítését a lehető legjobb minőségben, a vevő érdekeinek maximális szem előtt tartásával végezzük.
2. A kockázatok és a lehetőségek vizsgálatával és értékelésével arra törekszünk, hogy megfeleljünk ügyfeleink és a piac elvárásainak.
3. Termékeink előállításához munkatársaink számára a legnaprakészebb technológiákat, az elérhető legjobb, egészséges és biztonságos munkahelyi környezetet és munkafeltételeket biztosítjuk.
4. Törekedünk tevékenységeink folyamatos, minőség- és környezetközpontú fejlesztésére.
5. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a vonatkozó környezetvédelmi és egyéb jogszabályokat, hatósági előírásokat maradéktalanul betartjuk.
6. Arra törekszünk, hogy kipróbált alvállalkozókkal, előre tervezhető minőségű termékeket állítsunk elő, és szolgáltatásaink nyújtása közben alvállalkozóink azonosuljanak minőségi és környezeti célkitűzéseinkkel, és kielégítsék integrált irányítási rendszerünk elvárásait.
7. Elkötelezettek vagyunk munkatársaink szakmai fejlődését, minőség- és környezettudatosságának képzését illetően. Folyamatosan törekedünk azoknak az információknak és szakmai képzéseknek a biztosításáról, amelyek lehetővé teszik számukra az egyre javuló minőségű, hatékony, gazdaságos és környezettudatos munkavégzést.
8. Nyílt külső és belső kommunikációt folytatunk, a tudatos környezetkímélő és kockázatcsökkentő vállalati kultúra fenntartására.
9. Figyelembe vesszük a társadalom érdekeit, azáltal, hogy tekintettel vagyunk tevékenységünk üzletfeleinkre, beszállítóinkra, alkalmazottainkra, valamint környezetünkre kifejtett hatására (CSR).

Elvárjuk, hogy a Konzorcia Kft. minden egyes alkalmazottja személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá cégünk sikeréhez.

A fenti célok teljesítésének érdekében társaságunk integrált irányítási rendszert működtet az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerszabvány, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015 alapján, illetve alkalmazza a folyamatos javítás eszközeit.

Minőségpolitika 5